Nhân chuyện tại TP. Hồ Chí Minh có nhiều tên đường viết sai tên nhân vật lịch sử và còn rất nhiều đường phố chưa đặt tên, tôi mạn phép có một số ý kiến nhỏ.

Tìm theo vần