Nếu dạo qua các trang buôn bán ảnh, bạn sẽ nhận ra phần lớn không có ảnh tháp Eiffel ban đêm, nhưng ảnh Eiffel ban ngày thì rất nhiều. Hay trong các video thương mại, hiếm có video nào quay cảnh tháp Eiffel vào ban đêm. 

Tìm theo vần