Vì một lỗi chính tả trong đạo luật thuế quan năm 1872, Chính phủ Mỹ bị mất 2 triệu USD, tương đương với 38,5 triệu USD ngày nay.

Tìm theo vần