Đầu năm 2017, Thư viện quốc gia Cuba José Martí cho biết đã được Thư viện Boston Athenaeum (Mỹ) trao trả tập bản đồ (Atlas) hiện đại đầu tiên trên thế giới mang tên “Theatrum Orbis Terrarum de Abraham Ortelius”.

Tìm theo vần