Ngành Đo đạc và Bản đồ Việt Nam kết thúc năm 2018  với nhiều dấu ấn quan trọng: Quốc hội Khóa XIV thông qua Luật Đo đạc và bản đồ;  tổ chức thành công Hội nghị KHCN toàn quốc Ngành Đo đạc và Bản đồ; hoàn thành Dự án xây dựng CSDL nền thông tin địa hình cơ bản phục vụ quy hoạch, phát triển kinh tế - xã hội và giám sátTNMT Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào; triển khai xây dựng mạng lưới trạm định vị vệ tinh quốc gia…

Tìm theo vần