Mặc dù những công việc này xuất hiện đã  từ rất lâu nhưng hiện vẫn đem lại mức thu nhập đáng kể. Sau đây là 4 công việc có từ Thế kỷ 19:

Tìm theo vần