Kiến thức Lịch sử tưởng như rất khô khan nhưng nếu thay đổi phương pháp dạy và học bằng các công cụ phù hợp thì sẽ là môn học rất hấp dẫn cho tất cả mọi người, đặc biệt là các giáo viên và học sinh. Từ điển SAMDICT đang cố gắng xây dựng các video ngắn phù hợp với kiến thức lịch sử phổ thông.

Tìm theo vần