Ngày 13 tháng 3 năm 2019, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thay mặt Chính phủ ký ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ Số 27/2019/NĐ-CP, Nghị định có hiệu lực từ ngày 01 tháng 5 năm 2019.

 

Tìm theo vần