Tiềm năng của trí tuệ nhân tạo (AI) là vô tận và giờ đây nó có thể ứng dụng để dự đoán về nguy cơ tử vong sớm của một người do các bệnh tật liên quan.

Tìm theo vần