sơn lăng

 


 

Thuật ngữ thời nhà Lý để chỉ ruộng đất dành cho việc thờ cúng các vua bao gồm: phần ruộng làm lăng mộ, miếu thờ và phần ruộng dùng cho việc thờ cúng.

 

Sơn lăng của nhà Lý đều tập trung ở Đình Bảng (tỉnh Bắc Ninh).