sổ điện tử

 


 

Một loại thiết bị điện tử có cài đặt phần mềm chuyên dụng để điều khiển các phép đo khi nối với máy toàn đạc điện tử và ghi lại các kết quả đo đạc.

 

Cấu tạo của sổ điện tử bao gồm: bàn phím và màn hình hiển thị.