sao Thiên Vương

 


 

Hành tinh thứ 7 trong hệ Mặt Trời, cách xa Mặt Trời 19,18 đơn vị thiên văn.

 

Đường kính của sao Thiên Vương lớn hơn đường kính Trái Đất 4,10 lần. Chu kì chuyển động của nó quanh Mặt Trời bằng 84 năm (năm trên Trái Đất), còn chu kì chuyển động quanh trục bằng 16 giờ (giờ trên Trái Đất) Sao Thiên Vương có 15 vệ tinh.