sao Hải Vương

 


 

Hành tinh thứ 8 trong hệ Mặt Trời, cách xa Mặt Trời 30,06 đơn vị thiên văn. Đường kính của sao Hải Vương lớn hơn đường kính của Trái Đất 3,88 lần. Chu kì quay một vòng quanh Mặt Trời của nó mất 165 năm (năm trên Trái Đất), còn chu kì quay quanh trục bằng 18 giờ (giờ trên Trái Đất).

 

Hiện nay đã phát hiện được 8 vệ tinh của sao Hải Vương.