sao chổi

 


 

Thiên thể nhỏ chuyển động quanh Mặt Trời theo một quỹ đạo lệch tâm. Các sao chổi chu kì ngắn có chu kì quỹ đạo dưới 150 năm. Những sao chổi khác có chu kì rất dài, một số dài hơn 10 000 năm.

 

Các sao chổi điển hình có ba thành phần: nhân sao chổi, đầu sao chổi và đuôi sao chổi.