rađa

 


 

(cg. đài hoặc trạm rađa), thiết bị vô tuyến điện phức hợp dùng để phát hiện và xác định toạ độ của mục tiêu trong không gian, trên biển hoặc trên mặt đất bằng cách phát đi sóng điện từ thăm dò và thu lại sóng phản xạ từ mục tiêu. Dùng rađa trong quân sự, hàng không, hàng hải, thiên văn, khí tượng, du hành vũ trụ và trong nhiều ngành khoa học kĩ thuật khác.

 

Phân loại rađa:

 

1) Theo phạm vi ứng dụng: rađa phòng không, rađa cảnh giới (canh gác), rađa hàng hải, rađa khí tượng...;

 

2) Theo dải sóng sử dụng: rađa sóng mét, rađa sóng đêximét, rađa sóng centimét, rađa hồng ngoại...

 

Trạm rađa đầu tiên trên thế giới được xây dựng ở Anh năm 1936.