quan trắc độ nghiêng công trình

 


 

Việc sử dụng các phương pháp đo đạc để xác định độ nghiêng của công trình cao như: nhà cao tầng, ống khói, tháp truyền hình, tháp nước…

 

Tùy theo chiều cao công trình và độ chính xác yêu cầu mà áp dụng các phương pháp đo thích hợp như: phương pháp dây dọi, phương pháp đo góc bằng.