quan trắc độ dịch chuyển ngang công trình

 


 

Việc sử dụng các phương pháp đo đạc để xác định sự thay đổi vị trí nằm ngang của các điểm đặc trưng trên công trình.

 

Đo dịch chuyển ngang công trình có thể sử dụng các phương pháp: hướng chuẩn quang học, mạng tam giác, giao hội góc, đường chuyền, chụp ảnh…

 

Việc đo dịch chuyển được kết thúc khi công trình được coi là ổn định nếu sự dịch chuyển hàng năm chỉ từ 1 – 2 mm.