phương pháp biểu đồ bản đồ

 


 

Phương pháp biểu thị sự phân bố của một đối tượng nào đó bằng các biểu đồ được bố trí trên bản đồ trong các đơn vị hành chính, lãnh thổ và biểu thị một đại lượng tổng số của đối tượng trong phạm vi của đơn vị lãnh thổ tương ứng.

 

Biểu đồ được sử dụng để so sánh về số lượng, giá trị hoặc một giá trị nào đó trong cùng một lãnh thổ hoặc giữa các lãnh thổ khác nhau. Các biểu đồ thường được sử dụng có các dạng: biểu đồ chiều dài, biểu đồ diện tích, biểu đồ thể tích.

 

Biểu đồ bản đồ không liên quan đến các điểm xác định mà biểu thị một đại lượng tổng số của đối tượng trong ranh giới của từng đơn vị lãnh thổ và không chỉ rõ đối tượng được phân bố cụ thể trong lãnh thổ đó. Vì vậy, không cần cơ sở địa lí chi tiết.

 

Theo quan điểm địa lí, biểu đồ bản đồ là phương pháp biểu thị chưa hoàn thiện.

 

Phương pháp bản đồ biểu đồ thường sử dụng các số liệu thống kê theo đơn vị hành chính, các phương tiện đồ hoạ có thể là tô màu nền, kẻ nét...