phép chiếu nhiều hình nón đơn giản

 


 

Phép chiếu nhiều hình nón có vĩ tuyến là các cung tròn không đồng tâm, tâm của các vĩ tuyến nằm trên đường thẳng đi qua kinh tuyến giữa, tất cả các vĩ tuyến không có biến dạng độ dài, kinh tuyến giữa là đường thẳng không có biến dạng độ dài, tỉ lệ độ dài mo=1 và là đường chuẩn, những điểm càng xa kinh tuyến giữa thì trị số biến dạng càng tăng.

 

Phép chiếu nhiều hình nón đơn giản có thể sử dụng để thành lập bản đồ tỉ lệ trung bình và tỉ lệ nhỏ cho những lãnh thổ tương đối lớn và có dạng kéo dài theo hướng kinh tuyến.

 

Phép chiếu này lần đầu tiên được sử dụng để thành lập bản đồ ở Hoa Kì nên còn gọi là phép chiếu Hoa Kì.