ô phố

 


 

Phần đất đai trong khu ở đô thị được vây quanh bởi những đường phố, trên khu đất đó thường được chia thành các lô đất để xây dựng từng ngôi nhà ở.