mặt cắt địa hình

 


 

Sự biểu diễn hình dáng cao, thấp của mặt đất tự nhiên chạy dọc theo một tuyến nào đó.

 

Để thiết kế các tuyến đường sắt, đường ô tô, kênh đào, đường hầm, đường ống, các hệ thống tưới tiêu, đặt ống dẫn nước... đều phải tiến hành đo vẽ mặt cắt địa hình