lưới ô vuông

 


 

Một mạng lưới gồm các điểm (thường là dấu chữ thập) hoặc đường thẳng cách đều nhau được thể hiện trên bản đồ để trợ giúp việc xác định toạ độ vuông góc của vị trí các đối tượng trên bản đồ. Trên các bản đồ địa hình, địa chính... thường biểu thị mạng lưới ô vuông và ghi các giá trị tọa độ theo đơn vị là mét, kilômet.