khung trong bản đồ

 


 

Đường giới hạn phạm vi thể hiện nội dung bản đồ. Đối với bản đồ địa hình cơ bản, khung trong bản đồ là các đường kinh tuyến, vĩ tuyến có giá trị phù hợp với hệ thống phân mảnh bản đồ được quy định.

 

Đối với bản đồ chuyên đề, khung trong bản đồ có thể là hình vuông, chữ nhật, elip... và thường thể hiện bằng kí hiệu nét liền.