in transfe

 


 

Một phương pháp in truyền màu gia nhiệt, mới được sáng chế và ứng dụng rộng rãi ở Hoa Kì và một số nước Châu Âu khoảng những năm 60 thế kỉ 20 trong ngành in hoa trên vải, thay thế phương pháp in hoa cổ truyền.

 

Đặc điểm: có thể in được ảnh nửa tông (ảnh demi - teinte) bằng cách in hình ảnh lên giấy truyền nhiệt bằng phương pháp in typô hoặc in ôpxet với mực phẩm có đặc tính riêng. Sau đó mới cán ép tờ in lên vải để có được hình ảnh màu sắc hài hoà.