in phẳng

 


 

Một kĩ thuật in, trong đó các phần tử in và phần tử trắng cùng nằm trên một mặt phẳng, hình vẽ được chuyển sang mặt bản in (tấm nhôm, kẽm...), sau đó bản in được xử lí hoá học, kết quả là phần tử in của bản đồ bắt đầu hấp thụ mạnh mực mỡ và khi làm ẩm thì đẩy nước.

 

Ngày nay, bản đồ chủ yếu được in theo phương pháp này.