in ôzalit

 


 

Một phương pháp in bản vẽ bằng phương pháp in tiếp xúc bản vẽ nét được vẽ bằng màu đen trên vật liệu trong (giấy can, điamat…) lên giấy được tráng màng cảm quang là hợp chất gồm variamin, axit sunfuaric và bêta naptôn.

 

Sau khi lộ quang bằng ánh sáng đèn của dụng cụ in hoặc máy in, bản vẽ được hiện hình bằng hơi amôniăc trong tủ kín. Các nét vẽ sau khi hiện hình có màu tím.

 

Phương pháp in này hiện nay hầu như không còn được sử dụng.