in ống đồng

 


 

Một trong những phương pháp in bản lõm, bản in được chế tạo bằng ống mạ đồng. Ra đời từ phương pháp khắc trên bản phẳng bằng thép từ thế kỉ 15 để in các loại sản phẩm đặc biệt như chứng chỉ, danh thiếp, tiền giấy, ngân phiếu... bằng phương pháp in thủ công hoặc máy in dập với loại mực đen đặc quánh.

 

Về sau, thay bằng phương pháp in ống đồng bằng mực loãng trên máy in cuốn. Sang đầu thế kỉ 20, phát triển phổ biến ở Italia và Pháp.

 

In ống đồng chủ yếu để in tranh ảnh, tạp chí nhiều màu hoặc đen trắng với số lượng cao, in vải hoa, bao bì màng nilon. In ống đồng được ứng dụng vào Việt Nam năm 1954 ở Miền Nam, 1970 ở Hà Nội.