đường đỏ

 


 

1. Nét vẽ bằng mực đỏ trên bản vẽ thiết kế trắc dọc của tuyến đường ô tô hoặc tuyến đường sắt, thể hiện độ cao của tuyến đường dự kiến xây dựng (còn gọi là đường đen), đường đỏ được vẽ căn cứ vào đường đen và tổng hợp các yếu tố kinh tế - kĩ thuật khác của tuyến đường đang được thiết kế.

 

2. Ranh giới xác định mặt bằng và không gian dành cho giao thông mà các công trình hai bên đường không được vi phạm, đồng thời cũng là ranh giới phần đất xây dựng của các ô phố. Trên bản vẽ quy hoạch xây dựng, ranh giới ấy được thể hiện màu đỏ mang ý nghĩa “cấm vượt qua”. Đường đỏ còn gọi là vành đai an toàn giao thông. Dựa trên ranh giới này để tính diện tích đường phố và ô phố.