đường đen

 


 

Nét vẽ bằng mực đen trên bản vẽ thiết kế trắc dọc của tuyến đường ô tô hoặc của tuyến đường sắt, thể hiện cao độ của mặt đất tự nhiên.

 

Xt. đường đỏ.