trắc diện địa hình

 


 

Hình thức biểu hiện cấu trúc địa hình bằng một lát cắt lộ sườn theo hướng thẳng đứng.

 

Vd: trắc diện một thung lũng sông. Nếu lát cắt ngang qua thung lũng sông thì gọi là trắc diện ngang. Nếu lát cắt dọc theo thung lũng sông thì gọi là trắc diện đọc.