trắc địa mỏ

 


 

Ngành khoa học kĩ thuật trắc địa phục vụ quá trình thăm dò, thiết kế, xây dựng và khai thác mỏ.

 

Trắc địa mỏ hiện đại trở thành một lĩnh vực khoa học tổng hợp các thành tựu khoa học kĩ thuật mới của các ngành trắc địa, địa chất và khai khoáng để tiến hành thăm dò khoáng sản, xây dựng mỏn khai thác mỏ.

 

Có căn cứ cho phép khẳng định ngành trắc địa mỏ đã có từ lâu hơn trước công nguyên. Ở Italia còn lưu giữ tấm bản đồ bằng da vẽ các đường lò một mỏ vàng (khoảng 1500 năm trCN). Các nước Đức, Nga, Anh, Pháp, Hoa Kì... đã có nhiều phát triển và công trình nghiên cứu về trắc địa mỏ.

 

Tại Việt Nam, ngành trắc địa mỏ tuy đã có nhiều tiến bộ nhưng nhìn chung trình độ còn thấp kém, chưa đáp ứng được yêu cầu của nền công nghiệp khai thác mỏ.