bố trí chi tiết công trình


Một giai đoạn của việc bố trí công trình xây dựng nhằm bố trí các trục dọc, trục ngang của các bộ phận của công trình đồng thời với việc xác định các điểm và mặt phẳng theo độ cao thiết kế. Các trục này dựa trên cơ sở các trục chính, trục cơ bản đã được xác định.

Giai đoạn này nhằm xác định vị trí tương hỗ của các yếu tố công trình, yêu cầu độ chính xác vị trí đạt từ 2 – 3 mm.