bảng chắp bản đồ


Bảng chắp bản đồ là hình vẽ gồm một lưới ô vuông giới hạn bởi các đường trùng với khung các mảnh bản đồ, được tạo ra trên cơ sở quy định toạ độ khung của bản đồ, có giãn cách bằng kích thước của bản đồ ở tỉ lệ cần thể hiện. Những ô này được đánh dấu bằng số hiệu của các mảnh bản đồ tương ứng. Đồng thời, trên bảng chắp còn có thể biểu thị một số thông tin khác như: năm thành lập bản đồ, dạng tư liệu bản đồ, phương pháp thành lập…

Khi một bản đồ có nhiều mảnh thì cần vẽ bảng chắp để cho biết sự xắp xếp vị trí của các mảnh bản đồ. Điều này đặc biệt áp dụng cho hệ thống bản đồ địa hình, địa chính.

Bảng chắp bản đồ địa hình có thể thành lập cho một loại tỉ lệ hoặc một số loại tỉ lệ. Dựa vào bảng chắp, có thể nhanh chóng xác định được những mảnh bản đồ kề nhau.

Đối với các bản đồ chuyên đề, bảng chắp bản đồ nhằm hướng dẫn cho người sử dụng tìm kiếm nhanh chóng các mảnh có liên quan của tờ bản đồ.

Bảng chắp bản đồ rất cần thiết trong công tác quản lí và tra cứu thông tin về bản đồ.