bản vẽ kĩ thuật


Hình vẽ trên giấy phẳng biểu diễn các vật thể, chủ yếu là máy, các công trình, các trang bị kĩ thuật và những chi tiết của chúng với đầy đủ số liệu về kích thước, tỉ lệ, kí hiệu... Nét vẽ, chữ viết, khổ giấy, khung tên theo tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) dùng cho việc chế tạo và kiểm tra các vật thể đó.

Có các loại bản vẽ kĩ thuật: bản vẽ lắp ghép (khai triển, cắt, cắt trích...); bản vẽ chung (có kích thước choán chỗ); bản vẽ phối cảnh (hình chiếu có trục đo khi cần); bản vẽ gia công; bản vẽ quy trình lắp ráp; bản vẽ sửa chữa...

Những năm gần đây đã ứng dụng máy tính điện tử để thiết kế tối ưu và vẽ tự động. Những tiêu chuẩn nhà nước đầu tiên của Việt Nam về bản vẽ cơ khí được ban hành năm 1963 (từ TCVN 2 - 63 đến TCVN 19 - 63) đã được xem xét bổ sung và mở rộng cho các lĩnh vực khác trong các năm 1966, 1974, 1976, 1977, 1978, 1983, 1984, 1985... dưới tiêu đề chung: "Tài liệu thiết kế".