bản đồ để bàn

 


 

Thuật ngữ chỉ các loại bản đồ được thành lập với mục đích tra cứu, nhìn gần, không dùng để treo tường.

 

Bản đồ để bàn thường được lập với mức độ chi tiết lớn, các yếu tố nội dung được trình bày với màu sắc trang nhã; các kí hiệu, chữ ghi chú có kích thước nhỏ; kích thước bản đồ không lớn.