bản đồ du lịch

 


 

Bản đồ dùng cho mục đích du lịch, trên đó biểu thị các đối tượng và thông tin cần thiết cho khách du lịch như cơ sở du lịch (bãi cắm trại, khách sạn, nhà nghỉ, nhà hát, viện bảo tàng...), danh lam thắng cảnh và di tích lịch sử cũng như hệ thống đường sá, phương tiện giao thông công cộng.

 

Kèm theo bản đồ có phần giải thích và các hình ảnh, hình vẽ minh hoạ. Bản đồ du kịch có thể là bản đồ tổng quát theo các tuyến đường (ô tô, đường thuỷ...) hoặc bản đồ thành phố, khu du lịch, tuyến du lịch...