quyền thế chấp bằng bất động sản

 


 

Việc thế chấp bằng bất động sản để đảm bảo sự vay mượn tài chính mà bất động sản vẫn thuộc quyền sở hữu của người nhận khoản vay.