quyền tác giả

 


 

Quyền lợi vật chất và tinh thần mà tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học kĩ thuật đem lại cho người trực tiếp sáng tạo ra nó.

 

Bộ Luật dân sự được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 28/10/1995, có quy định về quyền tác giả, gồm: quyền công bố tác phẩm đứng tên tác giả (tên thật hoặc bút danh); quyền về tính bất khả xâm phạm của tác phẩm; quyền hưởng nhuận bút. Cho phép hoặc không cho phép người khác viết lời tựa giới thiệu và chú thích cho tác phẩm, công trình của mình.

 

Đối với tác phẩm do hai người trở lên cùng sáng tác thì mỗi tác giả được hưởng quyền tác giả về phần mình sáng tác.