quyền chiếm hữu đất đai

 


 

Quyền Nhà nước chiếm giữ thực tế vốn đất đai trong cả nước.