quy hoạch đô thị

 


 

Ngành khoa học nghiên cứu những quy luật phát triển của đô thị nhằm giúp cho việc hoạch định chính sách, kế hoạch phát triển đô thị nhằm đảm bảo việc xắp xếp, bố trí các yếu tố tạo nên đô thị, tạo ra một cấu trúc hợp lí, đảm bảo sự hoạt động nhịp nhàng và hài hoà của đô thị với môi trường tự nhiên.