quỹ đạo thiên thể

 


 

Đường cong mà thiên thể vạch ra trong khi chuyển động.

 

Trong trường hợp bài toán hai vật, quỹ đạo là một đường conic (elip, parabôn, hypecbôn), trong đó thiên thể trung tâm là một tiêu điểm. Quỹ đạo chuyển động của các hành tinh quanh Mặt Trời hay của các vệ tinh nhân tạo quanh Trái Đất là những quỹ đạo thiên thể được xác định bởi sáu yếu tố quỹ đạo.