quỹ đạo địa tĩnh

 


 

Quỹ đạo tròn của một vệ tinh nhân tạo của Trái Đất, ở độ cao cách mặt đất 35 860 km, chuyển động theo chiều quay của Trái Đất và có cùng chu kì với chuyển động tự quay của Trái Đất.

 

Đối với người quan sát từ Trái Đất thì vệ tinh này đứng yên, vì thế gọi là vệ tinh địa tĩnh. Vệ tinh địa tĩnh được sử dụng rất hiệu quả trong thông tin liên lạc, viễn thông, phát thanh, truyền hình.