quỹ đạo của Trái Đất

 


 

Đường chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời có hình ellip (bầu dục gần tròn).

 

Trái Đất chuyển động trên quỹ đạo với một tốc độ rất lớn, trung bình khoảng 29,7 km/s.