quỹ đạo của Mặt Trăng

 


 

(cg. bạch đạo), đường chuyển động của Mặt Trăng quanh Trái Đất.

 

Mặt phẳng của Bạch đạo không trùng với mặt phẳng của quỹ đạo Trái Đất, vì vậy không phải tháng nào trong năm cũng xảy ra hiện tượng nhật thực (vào ngày đầu tháng) và nguyệt thực (vào ngày giữa tháng).