quy chế khu vực biên giới

 


 

Hệ thống các quy định về cư trú, đi lại, săn bắt, sản xuất... về quản lí, bảo vệ trong khu vực biên giới và vành đai biên giới.

 

Quy chế khu vực biên giới được chế định trong các văn bản pháp luật của nhà nước.