quốc khố điền

 


 

Thuật ngữ để chỉ loại ruộng kho của nhà nước thời nhà Lý, do nhà nước tổ chức khai hoang tạo ra hoặc do tịch thu gia sản của các trọng phạm, lực lượng lao động của quốc khố điền là tù nhân.