quét rađa

 


 

Việc quét bằng chùm sóng bức xạ từ ăngten của rađa vào không gian để phát hiện và xác định vị trí của mục tiêu.

 

Việc di chuyển chùm sóng bức xạ có thể thực hiện theo cách cơ học nghĩa là quay trực tiếp ăngten hoặc bằng phương pháp điện học - biến đổi phân bố pha của dòng điện hay trường kích thích trên ăngten nhằm làm thay đổi hướng bức xạ cực đại.

 

Có nhiều dạng quét tuỳ theo mục đích cụ thể: quét tròn, quét hình nón hoặc quét hình quạt.