quét

 


 

Quá trình chuyển tài liệu in trên giấy hoặc vật liệu khác thành dạng ảnh số nhờ máy quét. Một số máy quét có phần mềm để chuyển dữ liệu ảnh sang dạng vectơ.