quần thể kiến trúc

 


 

Một tập hợp các công trình kiến trúc, thường có quan hệ chức năng với nhau, gắn kết với cảnh quan môi trường, được sắp xếp thống nhất hài hoà và tạo nên một hình ảnh thẩm mĩ kiến trúc nhất định.

 

Vd: quần thể kiến trúc nhà ở, quần thể kiến trúc của một trung tâm công cộng, quần thể kiến trúc của một bệnh viện...