quảng trường

 


 

 Khoảng trống và rộng ở trong đô thị dùng làm nơi tập trung dân cư trong các dịp tổ chức lễ hội, mít tinh.