quang tâm

 


 

Điểm tại tâm hình học của một thấu kính mà qua đó tia sáng đi vào thấu kính sẽ truyền qua không bị lệch.