quang quyển

 


 

Bề mặt nhìn thấy của mặt trời hoặc ngôi sao khác và nguồn phổ liên tục của nó.

 

Đó là lớp khí dày hàng trăm kilômet với nhiệt độ trung bình 5780oK. Nơi mà quang quyển hoà với sắc quyển nhiệt độ là 4000oK.