quang kế

 


 

Dụng cụ để đo các đại lượng quang học như độ rọi, cường độ ánh sáng, quang thông, độ chói, các hệ số truyền qua, phản xạ, các đại lượng đặc trưng của bức xạ tử ngoại và bức xạ hồng ngoại.

 

Tuỳ theo yêu cầu của kĩ thuật, có: quang kế ngọn lửa, xác định các vạch phổ đặc trưng của các hệ nguyên tử; quang kế trắc vi (vi trắc quang kế) để đo độ đen và các vạch quang phổ xuất hiện trên kính ảnh.