quan trắc lún công trình

 


 

Phương pháp đo đạc để xác định độ lún của công trình. Dưới tác dụng của thành phần lực thẳng đứng, công trình sẽ bị lún.

 

Để quan trắc lún cần phải có 3 mốc gốc. Mốc gốc được đặt ở gần công trình nhưng ở ngoài phạm vi ảnh hưởng chịu lún của công trình. Mốc gốc có thể được chôn ở dưới đất hoặc gắn ở trên tường các ngôi nhà kiên cố đã được xây dựng từ lâu, hầu như không còn lún nữa.

 

Độ cao của mốc gốc có thể dược dẫn từ lưới trắc địa Quốc gia, khu vực hoặc cũng có thể được giả định. Việc quan trắc lún được tiến hành theo chu kì bằng phương pháp đo cao hình học tia ngắm ngắn.