quả địa cầu

 


 

Một mô hình Trái Đất dưới dạng cầu, không sử dụng các phép chiếu hình của bản đồ. Quả địa cầu phản ánh toàn bộ bề mặt Trái Đất mà vẫn bảo toàn sự đồng dạng về mặt hình học của các khoanh vi và tương quan diện tích.

 

Quả địa cầu có thể khác nhau về chủ đề (địa lí chung, hành chính - chính trị, địa chất...), về tỉ lệ và mục đích sử dụng. Còn có loại quả cầu nổi - trên đó bằng phương pháp dập nổi để phản ảnh địa hình bề mặt hành tinh.