phép định vị vi phân (DGPS)

 


 

Một hình thức phát triển của hệ thống định vị GPS có sử dụng trạm phát tín hiệu trên mặt đất để truyền đi số hiệu chỉnh cho các máy thu GPS phụ cận.

 

Ở Việt Nam, các trạm GPS Đồ Sơn, Vũng Tàu, Quảng Nam... cung cấp số hiệu chỉnh cho các máy thu GPS trong bán kính khoảng từ 300 - 400 km.