phần tử quỹ đạo

 


 

Sáu tham số dùng để xác định đường đi của một thiên thể. Hình dạng của quỹ đạo được xác định bởi tâm sai và bán trục lớn của nó. Sự định hướng của quỹ đạo được xác định bằng độ nghiêng của mặt phẳng quỹ đạo so với mặt phẳng chuẩn (thường là mặt phẳng hoàng đạo) và bởi kinh độ của tiết điểm mọc (khoảng cách góc từ điểm xuân phân tới tiết điểm mọc).

 

Vị trí của thiên thể trên quỹ đạo của nó được xác định bằng dị thường tâm sai của nó và vị trí như hàm của thời gian được tính từ thời điểm qua cận cùng điểm.