nhà điều dưỡng

 


 

Cơ sở của mạng lưới y tế, có nhiệm vụ bồi dưỡng thêm sức khoẻ cho bệnh nhân đã ra viện để củng cố kết quả điều trị ở bệnh viện.